Är målet att lyckas inom tävlingsidrotten? Vad har du / ni för behov?

Team

Hur lyckas man som lag?

Vilka faktorer är viktiga för att man skall lyckas som lag? Taktik är otroligt viktigt för att laget skall nå framgång.

Bygg ditt varumärke

För att kunna bygga ett starkt varumärke behöver vi definiera vilka vi är, vad som gör oss unika, vad vi ska säga och till vilka.

Arbetar du med idrott med t.ex. träning (motion/barn och ungdomsidrott/tävlingsidrott), coachning, utveckling, organisation, projektledning och entreprenörskap inom idrotten?


Vi bidrar till stärkt ledarkompetens och  erbjuder ökad kunskap och inspiration i ämnen som:

- Hur lyckas man som lag?

- Vad behövs för att vinna?

- Goda råd inom coachning

- Att vara coach

- Från junior till Senior

- Vinnande lag

- Vilken särprägel har din klubb

- Föreningsutveckling

- Kommunikation

- Teambuilding

- Tränarutbildning

- Träningsupplägg

- Intressanta föredrag

- Idrottspsykologi

Psykologi

 Flera faktorer har visat sig påverka din psykiska hälsa: Bra Kost och näring samt aktiv Fysisk träning påverkar hur du mår och indirekt ditt psyke. 

Fys

□ Hur ser fysläget ut ?

□ Vilka fysiska kvalitéer krävs

□ Vilka fysiska kravnivåer kan vi ställa

□ Vilken målbild har vi när det gäller

Vi jobbar med målet att alla ska lyckas.


Framgångspyramiden = 110 % fokusering, våga-vilja-vinn, aggressivitet, tempo, mål


Ge alla en upplevelse och få dem att växa som människa.