Om oss

Vi vågar sticka ut hakan och säg;

Där nästa stjärna föds.

Vi kan det!

 

Om oss

 

 

Med över 40 års erfarenhet tillsammans vågar vi säg att vi kan det då vi har så lång erfarenhet med idrott från barn / ungdom till elit och landslag. Vi bestämt oss för att det är på tiden för oss att dela med oss av kunskapen / erfarenheten som vi fåttt och byggt upp genom åren.

 

Företagskunder, idrottare, förbund, och föreningar! Oavsett ditt mål och och din situation kan du vara säker på att Du / Ni står i centrum för oss!

 

Idrottskonsulten startades år 2005 av Bengt "Binge" Strandh och Anders Karinen just för att ge tillbaka av vår kunskap, utveckla idrotten, företag och inte minst oss själv. Idrottskonsulten jobbar på uppdrag i Sverige, Norge och Danmark och har haft en enorm framgång och utveckling sedan starten 2005. Vi har också haft enklare uppdrag i som Amerika, Asia och andra länder i Europa.

 

Vi sätter krav och ger verktygen utifrån förutsättningen som den enkelte individen har.

Vi jobbar hela tiden med att utveckla individen, laget, tränare och föreningen så man står förberedd till att ta nästa steg mot högare mål.

 

Individuella uppoffringar

 

□ Framgångsrika grupper hålls samman av individuella uppoffringar. Individen bortser från egna behov och önskningar till förmån för gruppens bästa.

 

□ Livsviktigt att individerna i gruppen känner en attraktion till gruppen, och att de är beredda att göra vissa uppoffringar för gruppens bästa. Skapa stolthet, känsla att vara annorlunda –

”vi har gjort något som ni inte gjort”.

 

□ Vad kommer det att kosta för att nå målen /visionen.

 

□ Bra för mig dåligt för teamet vs. Bra för teamet vissa uppoffringar hos mig ( Beteende smittar ).

 

□ Eget ansvar – kritiskt tänkande och kreativitet samt viljan att ständigt utvecklas ( både tänka och handla ).

 

Att idrotten och företagen har mycket att lära av varandra är det inte tvivel om. Detta har vi sett och upplevt när vi hållt föredrag hos både föreningar och företag. Att bygga effektiva och vinnande team som jobbar mot gemensamma mål och ideer. Speciellt fantastisk när man klarer uppnå målet. Det är då man vinner inte bara jeg utan vi. Vinna det vill vi alla och det är en viktig del. Lika stor del som att ta lärdom av förluster. Den positiva respons vi fått är enorm och det är vi glada för. Den får oss att känna oss som vinnare och viljan att ge mer tillbaka. Om man inte vågar satsa vinner man heller inte.

 

Vågar du?

Det behövs ett lag för att vinna en match...

Men det räcker med en person för att man kan förlora samma match

 

Där nästa stjärna föds!

TA KONTAKT MED OSS

binge@idrottskonsulten.nu

Idrottskonsulten.nu Copyright @ All Rights Reserved.